Logo diakonii

Diakonia Muzyczna naszej diecezji posiada własne logo. Zostało ono przygotowane z okazji jubileuszowego, 25. KAMUZO (2007 r.). Od tego czasu widnieje na materiałach formacyjnych Diakonii, śpiewnikach nutowych przygotowywanych na poszczególne wydarzenia i posługi, a także na stronie internetowej kamuzo.net.

Logo Diakonii to w ogólności znak Ruchu Światło-Życie (ΦΩΣ-ΖΩΗ) stylizowany na gitarę z elementami notacji muzycznej.

Napis ΦΩΣ-ΖΩΗ został przedstawiony z użyciem znaków muzycznych. Jedność Światła i Życia, którą wyraża znak Ruchu, w naszej Diakonii zostaje „zabarwiona” muzycznie. Oto Światło pochodzące od Boga czyli Słowo Chrystusa wraz z całym swym bogactwem (por. Kol 3,16) ma być też rozpoznawane przez nas w hymnach, psalmach, pieśniach pełnych Ducha. Owo bogactwo Słowa jest powiązane z bogactwem muzycznym: dźwięk (nuty w literze H) oraz cisza (pauzy w literze Z); męstwo i stanowczość w głoszeniu ukazuje litera Φ (zrobiona z klucza basowego i znaków akcentu). Życie, które ma być podporządkowane światłu wyraża się tu także przez posłuszeństwo pewnym regułom – nie tylko muzycznym, ale też i liturgicznym dotyczącym muzyki kościelnej. Litera Ω symbolizująca w „fosce” Ducha Świętego pozostaje niezmienna (nie jest zrobiona z elementów muzycznych). On jako Bóg ma być stałym i niezmiennym (trwałym) źródłem łaski i mocy. Litera Ω umieszczona w centrum stanowi otwór pudła rezonansowego gitary. Tak jak bez tego otworu brzmienie gitary będzie niepełne i nieładne, tak bez Ducha Świętego wszelka muzyczna posługa będzie sucha i pozbawiona duchowego brzmienia.

Gryf gitary stanowi pięciolinia z melodią wypływającą z litery Ω. Śpiewać Bogu w sercach pieśni pełne ducha można tylko pod wpływem łaski (por. Kol 3,16). Na gryfie (pięciolinii) jest zapisany początek pieśni Cantate Deo – Zaśpiewajcie Panu pieśń nową (t. i m. – J. Kukuła). Pieśń ta od dawna towarzyszy naszej Diakonii. Nad gryfem (pięciolinią) widzimy fermatę (przedłużenie). Śpiew, posługa ma się przedłużać w głoszenie Bożego Słowa, a ułożone nad fermatą promieniście nuty wzywają, by głosić wszędzie, na wszystkie strony.

Nieodzowny związek Diakonii Muzycznej z Ruchem Światło-Życie jest zaprezentowany przez wspólną literę M, która przekrzywiona należy jednocześnie do napisu KAMUZO (lub D. MUZ.) i (jako grecka sigma Σ) do słowa ΦΩΣ.